Hoe gebruik ik “scripten” ?

Wanneer je een nieuwe e-mail wilt versturen open je “outlook express” en selecteer je “nieuw bericht”.Ga dan naar “Beeld” en zet een vinkje aan “Bronbewerking”. Nu zie je dat onder de mail 3 knoppen staan: “Bewerken”, “Bron” en “Voor-beeld”. Wanneer je op de knop “Bron” klikt zie je een tekst geschreven in “html”. Door deze te ver-anderen kun je beelden of bewegende teksten in je mail krijgen. Die teksten noemen we “scripten” en kunnen door te “selecteren” en te “kopiëren” later “geplakt” worden in je mail. Wanneer je nu een nieuwe mail begint en je gaat naar de “Bron” kijken zul je volgende tekst zien staan:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML><HEAD>
<META content="text/html; charset=iso-8859-1" http-equiv=Content-Type>
<META content="MSHTML 5.00.2614.3500" name=GENERATOR>
<STYLE></STYLE>
</HEAD>
<BODY bgColor=#ffffff>
<DIV>&nbsp;</DIV></BODY></HTML>
Achteraan zie je </body></html> De bedoeling is dat je de “scripten” kopieert en tussen de 2 haakjes achter </body> en voor </html> plakt.
Voorbeeld:
<META content="text/html; charset=iso-8859-1" http-equiv=Content-Type>
<STYLE></STYLE>
<META content="MSHTML 5.00.2614.3500" name=GENERATOR></HEAD>
<BODY bgColor=#000000>
<BLOCKQUOTE style="BORDER-LEFT: #000080 0px solid; MARGIN-LEFT: 5px; MARGIN-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 5px; PADDING-RIGHT: 0px">
<DIV style="FONT: 10pt arial"><BR>&nbsp;</DIV><A <DIV><BGSOUND balance=0
src="e:(2).mid" volume=-80>
<DIV id=txt style="LEFT: 20px; POSITION: absolute; TOP: 20px; Z-INDEX: 5">
<H2>Hallo , <BR>Als test!!!<BR> een zeer leuk
scriptje<BR>groetjes <BR><BR>van Raymond </DIV></BLOCKQUOTE>
</BLOCKQUOTE>
<SCRIPT language=VBScript>
Dim w,nx,ny
Set w=document.body
sub window_onload()
w.scroll="no"
w.bgcolor="#000000"
w.style.cursor="crosshair"
txt.style.visibility="visible"
Tar
end sub
sub Tar()
typeFond tr,tv,tb
for i=0 to 255 step 2
document.all("c"&i).bgColor="RGB("&aleat(tr,i)&","&aleat(tv,i)&","&aleat(tb,i)&")"
next
coulTxt
setTimeout "Tar()", 1000
end sub
'-------------degradage de fond aléatoire-----------------------
'--------------65536 couleurs c'est mieux-----------------------
randomize()
dim coul
fond
sub fond
typeFond tr,tv,tb
'----------------écriture du fond
document.write "<TABLE cellspacing=0 style='left=0; top=0%; POSITION: absolute; WIDTH: 105%; HEIGHT=120%; Z-INDEX: -1'><TBODY>"
for i=0 to 255 step 2
document.write "<TD id=c"&i&" bgColor=RGB("&aleat(tr,i)&","&aleat(tv,i)&","&aleat(tb,i)&")></TD>"
next
document.write "</TBODY></TABLE>"
coulTxt
end sub
'----------------choix du type de fond
sub typeFond(tr,tv,tb)
do
tr=int(Rnd()*5)
tv=int(Rnd()*5)
tb=int(Rnd()*5)
loop while tr=tv=tb or (tr<2 and tv<2 and tb<2)
coul=0
end sub
function aleat(t,i)
select case t
case 0
aleat=0
case 1
aleat=255
case 2
aleat=i
case 3
aleat=255-i
case 4
aleat=abs(128-i)
end select
coul=coul+aleat
end function
'-----------adaptation couleur texte foncé/sombre---------
sub coulTxt
if coul<=48896 then txt.style.color="#FFFF00" else txt.style.color="#000000"
end sub
</SCRIPT>
</H2>
<DIV></DIV></A></BODY>
De rode tekst hier is een script en wanneer je deze “selecteert” en “plakt” tussen de haken > < zoals eerder uitgelegd, in je nieuwe mail zul je zien wat er gebeurt nadat je op “voorbeeld” hebt geklikt. De tekst die je leest in je nieuwe mail kan natuurlijk ook veranderd worden.
In het script hier aangehaald kun je volgende tekst vinden:
* “Hallo, Als test!!! een zeer leuk scriptje groetjes Raymond” *
Wanneer je deze tekst hier tussen de aanhalingstekens wijzigt, verandert deze ook in je mail ! !
Scripten vindt je steeds in de bron van een mail. Een script begint steeds met <scrpit> en eindigt met </script>. Vanaf <script> tot en met </script> moet je kopiëren om het volledige script te hebben Dat doe je door die tekst in de "bron" te selecteren door met je linker muisknop ingedrukt over de tekst te slepen. De cursor in het blauwe veld zetten en met de rechtermuisknop klikken. In het afrolmenu kies je “kopiëren” en staat het op het klembord. Als je nu een nieuwe mail opent en naar “Bron” gaat, kun je de cursor tussen de twee haken zetten. Dat is helemaal onderaan de tekst die je ziet. Als de cursor op zijn plaats staat klik je rechts en kiest voor “plakken”. Klik op “Voorbeeld” en je ziet de animatie in je mail. Een beetje oefenen en het zal geen problemen meer geven. Veel succes en moest er toch nog iets mis gaan, stuur me een mail en ik probeer je te helpen.
Raymond